Bộ trưởng Đinh La Thăng tặng Bằng khen cho 02 Kíp trực của Công ty Quản lý bay miền Bắc