Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đến thăm và kiểm tra Công trình xây dựng Đài KSKL Điện Biên