Thư chúc mừng của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhân kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải