Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể gửi thư chúc mừng ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải