Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể gửi Thư ngỏ kêu gọi chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ