Các đồng chí Lãnh đạo thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại những cơ sở điều hành bay của VATM