CANSO nhận giải thưởng vận tải hàng không tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký Công ước Chicago về Hàng không dân dụng