Bảo tàng Hàng không Việt Nam - 10 năm với công tác gìn giữ, bảo quản tài liệu, hiện vật và tuyên truyền lịch sử ngành Hàng không dân dụng Việt Nam