Công đoàn cơ sở Công ty QLBMB tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hoạt động công đoàn và phát động thi đua năm 2024