Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức giải giao lưu bóng chuyền hơi