Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Trung chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2022