Công đoàn Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không chào mừng ngày 20/10