Công đoàn Trung tâm PHTKCN Hàng không tổ chức Mít tinh mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3