Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức kỷ niệm 113 năm thành lập ngày Quốc tế phụ nữ