Trung tâm Khí tượng HK thăm và chúc Tết các gia đình chính sách