Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam