Chủ tịch Đinh Việt Thắng chúc Tết cán bộ, nhân viên VATM nhân dịp xuân Đinh Dậu 2017