Chủ tịch Đinh Việt Thắng thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại các cơ sở điều hành bay