Chủ tịch Đinh Việt Thắng trao quyết định thành lập Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng