Chủ tịch Hội đồng thành viên gửi thư chúc mừng nhân Ngày Khí tượng thế giới