Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Việt Dũng được trao tặng Danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2019