Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Việt Dũng gặp mặt, chúc Tết đầu năm mới Tân Sửu