Chủ tịch Lê Hoàng Minh kiểm tra các dự án bảo đảm hoạt động bay tại Cảng Hàng không Điện Biên