Chủ tịch Lê Hoàng Minh kiểm tra và làm việc tại Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận - Tại sân Cam Ranh