Chủ tịch Lê Hoàng Minh thăm và làm việc với các đơn vị tại Côn Đảo