Chuẩn bị đưa vào sử dụng phương thức khai thác RNAV1/RNP APCH tại Sân bay Tân Sơn Nhất