Chương trình hợp tác quản lý không lưu tại Việt Nam với NAVBLUE: Họp rà soát tiến độ dự án khu vực sân bay Tân Sơn Nhất