Cơ hội để trở thành Kiểm soát viên không lưu - một nghề có thu nhập cao