Công bố kết quả thi tuyển và công nhận người trúng tuyển Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam