Công đoàn Ngành GTVT Việt Nam chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10)