Công tác đảm bảo an toàn bay trong dịp Tết Giáp Ngọ