Điều hành chuyến bay quốc tế đầu tiên đến sân bay Phù Cát