Công tác dự báo, cảnh báo về áp thấp nhiệt đới trên biển Đông (13/10/2022)