Công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng