Công ty Quản lý bay miền Bắc công bố Quyết định bổ nhiệm đồng chí Đàm Thế Hưng giữ chức Phó Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Bắc