Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Lễ phát động Tết Trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022