Công ty Quản lý bay miền Nam đạt Giải Nhất Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp Tổng công ty năm 2016