Công ty Quản lý bay miền Nam: Điều hành bay An toàn -Điều hòa - Hiệu quả cho 400.000 chuyến bay trong năm 2015