Công ty Quản lý bay miền Trung cùng chung tay vượt qua đại dịch