Công ty Quản lý bay miền Trung diễn tập khẩn nguy ứng phó tình huống xâm nhập trái pháp luật, phá hoại năm 2018