Công ty Quản lý bay miền Trung hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “VATM - 30 năm xây dựng và phát triển”