Công ty Quản lý bay miền Trung kích hoạt kế hoạch ứng phó đại dịch Covid-19