Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động, Lễ phát động và ký giao ước thi đua năm 2023