Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2015