Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức Hội nghị người lao động năm 2013