Công ty Quản lý bay miền Trung tham dự Hội nghị Tổng kết thi đua năm 2018 của Khối các doanh nghiệp Trung ương 2 – TP Đà Nẵng