Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức Hội nghị trao đổi về nghiệp vụ hóa đơn điện tử