Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức huấn luyện bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ năm 2022