Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017