Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2022